การจัดซื้อขยะรีไซเคิล ณ จุดรับซื้อบ้านไชยบุรี หมู่ที่ 1 , 3

|

ลำดับจำนวน (มา)จำนวน (ขาด)
ไชยบุรี หมู่ที่ 1 (จำนวน สมาชิก 66 คน)624
ไชยบุรี หมู่ที่ 3 (จำนนวน สมาชิก 40 คน)337