การจัดซื้อขยะรีไซเคิล ณ จุดรับซื้อบ้านไชยบุรี หมู่ที่ 7

|
หมู่บ้านจำนวน (มา)จำนวน (ขาด)หมายเหตุ
บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 7 (สมาชิก 91 คน)7615
บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 1 1เพิ่มเติม
บ้านไชยบุรี หมู่ที่ 31เพิ่มเติม