ประกาศการปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

|