สำนักปลัด อบต.ไชยบุรี

ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำลบลไชยบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ฯ ผ่านระบบออนไลน์  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม  2566

อ่านเพิ่มเติม »